Welkom bij het Antibiotica Boekje van het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen!

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibiotica boekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. 

De antibioticumcommissie van het CWZ heeft zoveel mogelijk getracht de SWAB richtlijnen te volgen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in diverse opleidingsziekenhuizen, waaronder het CWZ. Waar nodig zijn door de antibioticumcommissie lokale aanpassingen aangebracht en verwerkt. In de huidige richtlijnen zijn ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden.

Klik hier voor de verantwoording van de wijze van totstandkoming.

Het nationale boekje is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Eventuele suggesties of opmerkingen kunt u sturen aan: de voorzitter van de Antibioticum Commissie:

Dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog internisten@cwz.nl

 

LET OP: VANAF JULI 2019 ZAL DE INHOUD VAN DEZE SITE NIET MEER ACTUEEL ZIJN EN ZULLEN WE OVERSCHAKELEN NAAR DE NIEUWE SWAB SITE 3.O

WE HOUDEN JULLIE VIA DEZE SITE OP DE HOOGTE MAAR HET ZAL OOK VIA ANDERE KANALEN WORDEN GECOMMUNICEERD.